Sắt thép

Sản phẩm khác

thông tin liên hệ
MS. Hồng Nhung
P. Giám đốc - 0982 333 777

MS. Hải Yến
Trưởng phòng KD - 0915 083 229

Ms. Phạm Liên
NV Kinh doanh - 0366 593 575

Mr. Quang Toản
NV Kinh doanh - 0332 777 888

MS. Xuân Quỳnh
NV Kinh doanh - 0363 129 888

Thép tấm

Thép tấm cán nguội
Thép tấm cán nguội
Thép tấm chống trượt
Thép tấm chống trượt
Thép tấm mạ kẽm
Thép tấm mạ kẽm
Thép tấm cán nóng
Thép tấm cán nóng